Spring naar inhoud

8. Tiny wonen Minimalistisch

Klein wonen

Bekijk de presentatie

Beslispunten

  • Provincie pakt regisserende rol: Meer kleine woningbouw in steden én dorpen
  • Wij vinden dat de provincie een meer stimulerende rol richting gemeenten moet aannemen t.a.v. kleinere woningbouw in bestemmingsplannen.
  • Wij vinden dat de provincie gemeenten moet sturen op inzetten op kleinere woningen bij herontwikkeling van vastgoed en terreinen.
  • Wij vinden dat de provincie en gemeenten stimuleringsmaatregelingen moet aanbieden om kleiner te gaan wonen.
  • Wij vinden dat de provincie de gemeente moet aanmoedigen bij tijdelijk leegstaande terreinen beschikbaarstellen voor experimentele woningbouw.
  • Wij vinden dat de provincie en gemeenten bouwen van een aantrekkelijke mix aan seniorenwoningen (55+) moet stimuleren en mogelijk maken.

Reageer op dit voorstel

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Nog geen reacties geplaatst

Over het Burgerberaad

Alle informatie over het Burgerberaard vind je op de speciale website

Login om verder te gaan
refresh

Cancel