Spring naar inhoud

10. Participatie en inspraak

Bekijk de presentatie

Beslispunten

  • We willen participatie en inspraak blijvend inzetten bij besluitvorming op het dossier ‘Wonen’ in Zuid-Holland.
  • Wij willen dat provincie Zuid-Holland samen met inwoners duidelijke spelregels opstelt, waardoor het helder wordt wat wij van elkaar kunnen en mogen verwachten bij participatie.
  • Wij willen dat Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten burgerakkoorden/participatie-uitkomsten daadwerkelijk omzetten in beleid en hierover communiceren (publiceren) naar inwoners.
  • Wij willen dat Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten erkennen dat zij als zich niet commiteren aan deze uitkomsten de kloof alleen maar groter zal worden.
  • Wij willen een evaluatie van dit Burgerberaad die openbaar gedeeld wordt met inwoners. Zodat de Provincie hiervan kan leren voor toekomstige Burgerberaden/participatie- en inspraakprocedures.

Reageer op dit voorstel

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
| 25 februari 2023 21:16

Wij willen dat Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten burgerakkoorden/participatie-uitkomsten daadwerkelijk omzetten in beleid en hierover communiceren (publiceren) naar inwoners.
Commentaar: hier zou het voorbehoud bij moeten, dat PS en GS een eigen verantwoordelijkheid hebben en op basis van hun wellicht sterkere argumenten een voorstel kunnen afwijzen. Dat laatste zou dan wel duidelijk gecommuniceerd moeten worden.

Reageren


Over het Burgerberaad

Alle informatie over het Burgerberaard vind je op de speciale website

Login om verder te gaan
refresh

Cancel