Spring naar inhoud

7. Burgerparticipatie Dialoog

Power voor Plattelandsparticipatie

G1000Zuid-Holland - Platteland - Burgerparticipatie Dialoog

Beslispunten

 • Participatie vanaf de start
  • Burgerparticipatie aan het begin van een proces van beleidsvorming bij plattelandsontwikkeling, tijdig organiseren.
 • Onafhankelijke facilitators
  • De Provincie dient een pool met onafhankelijke facilitators in te stellen die zonodig door burgers voor plattelandsontwikkeling kunnen worden ingezet.
 • Platform over burgerparticipatie
  • Een Burgerparticipatieplatform inrichten voor het platteland waar iedereen kan zien wat er elders gebeurt en daardoor geïnspireerd kan raken.
 • Toegankelijke budgetten
  • De toegang tot budgetten voor plattelands-burgerinitiatieven meer toegankelijk maken.
 • Minder weerstand
  • Weerstand verminderen bij het burgerparticipatietraject.

Reageer op dit voorstel

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Nog geen reacties geplaatst

Over het Burgerberaad

Alle informatie over het Burgerberaard vind je op de speciale website

Login om verder te gaan
refresh

Cancel