Spring naar inhoud

6. Landbouw

Een toekomstbestendig verdienmodel voor boeren

Bekijk de presentatie

G1000Zuid-Holland - Platteland - Landbouw

Beslispunten

 • Vergoeding voor stikstofbinding
  • Een eerlijke vergoeding voor milieubijdrage via het binden van stikstof en co2 in de landbouwgronden zodat behoud van het veenweidegebied en bodemverbetering aantrekkelijker worden. Dit is te bereiken via subsidies en waar mogelijk commerciële vormen van koolstofhandel, eventueel uit te breiden lokale systemen voor stikstofhandel.
 • Vergoeding voor bijdrage natuurwaarde
  • Een eerlijke vergoeding voor bijdrage aan natuurwaarde zodat bevorderen van biodiversiteit aantrekkelijker wordt en meer soorten planten en dieren zich weer thuis gaan voelen in het veenweidegebied (denk aan waterleven, insecten, weidevogels, bodemleven).
 • Vergoeding voor educatieve waarde
  • Een eerlijke vergoeding voor de educatieve waarde van landbouwbedrijven in het Zuid-Hollandse veenweidegebied via o.a. subsidiëring via open dagen, schoolprogramma’s, andere educatievormen. Hierbij kan ook gedacht worden aan de doorontwikkeling van kinderboerderijen tot echte stadsboerderijen waar echte boeren een eerlijke vergoeding kunnen krijgen voor het educatieve element van hun bedrijf.
 • Diversificatie boerenbedrijven stimuleren
  • Het stimuleren van diversificatie van het boeren ondernemerschap. Dit vraagt onder andere om verruiming van bestemmingsplannen en flexibele financieringsvormen om kleinschalige of gestopte bedrijven dergelijke vormen van ondernemerschap te laten ontwikkelen. Hier is qua vergoeding op den duur zeker een commercieel verdienmodel mogelijk.
 • Duurzame energieopwekking
  • Het versnellen van de mogelijkheden voor opwekken duurzame energie in boerenbeheer en biogas. Dit vraagt om opheffen van knelpunten in het energienetwerk en investeringssteun en faciliteren van de bouw voor mestvergisters zodat ook kleinschaliger boeren hier gebruik van kunnen maken.

Reageer op dit voorstel

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Nog geen reacties geplaatst

Over het Burgerberaad

Alle informatie over het Burgerberaard vind je op de speciale website

Login om verder te gaan
refresh

Cancel