Spring naar inhoud

3. Leefbaarheid

Zwitserland aan de Noordzee

Bekijk de presentatie

G1000Zuid-Holland - Platteland - Leefbaarheid

Beslispunten

 • Verantwoordelijkheid inrichting Nederland bij Rijksoverheid
  • Neem het initiatief de verantwoordelijkheid voor de inrichting van Nederland neer te leggen bij de Rijksoverheid. Het belang van een leefbare inrichting is per definitie een vraagstuk dat de provinciegrenzen overstijgt.
 • Financieel compensatiemodel voor grond en infrastructuur
  • Stel een financieel compensatiemodel op voor de verkoop van grond en de (her-)inrichting van de infrastructuur. De gekozen inrichting leidt hoe dan ook tot grootschalige herverdeling van land en dat heeft grote financiële consequenties. Tot slot: Zuid-Holland is de meest waterrijke provincie van Nederland. De zeespiegel stijgt en de bodem daalt.
 • Kaart tekenen voor inrichting Zuid-Holland
  • Teken (met inachtneming van landelijk vastgestelde kaders) de kaart van Zuid-Holland waarop is aangegeven waar: wordt gewoond/kan worden gebouwd, waar ruimte is voor de agrarische sector, waar ruimte is voor industrie, voor natuur en voor recreatie, stel deze vast en zie toe op de naleving van de vastgelegde afspraken.
 • Kaders opstellen voor bebouwing
  • Stel (eenvoudig leesbare en hanteerbare) kaders op voor: het bouwen in de stad (bijv. hoogte) en op het platteland (bijv. bebouwd oppervlak per km2, bedrijventerreinen, natuur en recreatie, agrarisch gebied (bijv. biodiversiteit en uitstoot CO2), stel deze vast en zie toe op de naleving ervan.
 • Provinciaal waterbeleid
  • Bevorder de totstandkoming van beleid om tijdig en adequaat in te spelen op de waterproblematiek in de provincie. Al is het maar om te voorkomen dat Zwitserland echt aan de Noordzee komt te liggen…

Reageer op dit voorstel

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
| 14 februari 2023 22:50

Openbaar vervoer wordt weer verder uitgekleed in de gemeente Goeree en Overflakkee 😭😡

Reageren


Over het Burgerberaad

Alle informatie over het Burgerberaard vind je op de speciale website

Login om verder te gaan
refresh

Cancel