Spring naar inhoud

10. Dienstbare overheid

Bouwen aan vertrouwen

Bekijk de presentatie

G1000Zuid-Holland - Platteland - Dienstbare overheid lange termijn

Beslispunten

 • Provinciaal democratiefestival
  • Organiseer een Provincie Zuid-Holland ‘low land’ festival. In dat lage land-festival wordt het feest van de provinciale democratie gevierd, toont Zuid-Holland op creatieve manieren de betekenis van hun beleid voor burgers en krijgen burgerinitiatieven een podium. Een mooie mengeling van lering en vermaak, dat in wisselende regio’s van de provincie wordt georganiseerd.
 • Platform voor burgerinitiatieven
  • Ontwerp een platform dat toegang geeft tot de provincie voor burgerinitiatieven vanuit het platteland. Maak daar burgerinitiatieven zichtbaar voor bestuurders en ambtenaren, maak ze vindbaar voor burgers die ook iets willen oppakken en maak het mogelijk om via het platform contacten te leggen. Stel daarbij een prijs in voor het beste plattelands-burgerinitiatief dat voor anderen in de provincie ook van betekenis is.
 • Een verordening voor burgerparticipatie
  • Stel een verordening vast, waarin burgeradvies een goed omschreven plek krijgt. Gebruik daarbij meerdere varianten, van digitale raadpleging tot G1000-aanpak en van adviserend tot bindend. Stel een oefenperiode vast, waarin met verschillende vormen van burgerparticipatie wordt gewerkt en selecteer dan de meest effectieve.
 • Permanent panel van burgers
  • Vorm in elk geval een permanent panel van een representatieve groep Zuid-Hollanders, dat regelmatig wordt bevraagd over voorgenomen beleid (à la kijk- en luisteronderzoek). Het panel is permanent, maar de deelnemers wisselen wel regelmatig om te voorkomen dat een schaduw-PS ontstaat.
 • Toetsen op begrijpelijkheid
  • Toets alle uitingen van de provincie op leesbaarheid en begrijpelijkheid. Dat gaat niet alleen om beleidsdocumenten, maar ook over brieven en mondelinge contacten. Gebruik daar niet alleen taal- en communicatiedeskundigen bij, maar ook burgers die ontvanger van die uitingen zijn.

Reageer op dit voorstel

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Nog geen reacties geplaatst

Over het Burgerberaad

Alle informatie over het Burgerberaard vind je op de speciale website

Login om verder te gaan
refresh

Cancel