Spring naar inhoud

1. Openbaar vervoer

Vervoer voor iedereen

Bekijk de presentatie

G1000 Zuid-Holland Leefbaarheid Openbaar vervoer

Beslispunten

  • Provinciale Staten pakt de regie terug over alle OV bedrijven in de Provincie, zodat er een duidelijke besluitvorming en beleid is.
  • OV beter beschikbaar maken door de frequentie op te hogen en in de rustige gebieden door een combinatie van streek- en belbus, die vaker rijden en langer doorrijden.
  • Een basisvoorziening vaststellen voor elke halte, die uitgebreid kan worden nav de frequentie van de betreffende halte.
  • Betaalbaarder maken van het OV door een andere verdeling van budget van de Provinciale Staten. En daarnaast aansturen bij vervoersbedrijven op een andere kostenstructuur, werkgevers/ werknemers regelingen met goedkoper of gratis OV, accijns verlaging.
  • Personeelstekort oplossen door breder wervingsbeleid, interne omscholing, andere diensten inrichting en automatisering van de voertuigen.

Reageer op dit voorstel

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Nog geen reacties geplaatst

Over het Burgerberaad

Alle informatie over het Burgerberaard vind je op de speciale website

Login om verder te gaan
refresh

Cancel